ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 20

akr94glamour.com

"Yellow Muslin Cotton Embroidered Kurta Set with Organza Dupatta

"Yellow Muslin Cotton Embroidered Kurta Set with Organza Dupatta

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Kurta Top Size (Fully Stitched)
Pant Size (Fully Stitched)

🧚‍♀Introducing our exquisite Yellow Kurta Set with intricate detailing, perfect for adding a touch of elegance to your wardrobe.

🧚‍♀Kurta Top: Crafted from high-quality Muslin cotton, our Kurta Top offers both style and comfort. The inner lining in Micro fabric ensures a luxurious feel against your skin. Adorned with exquisite Embroidered thread Work, this Kurta is a true masterpiece. Available in Full Stitch up to XL (42) size, ensuring a perfect fit for various body types.

👖Pant: Complete your ensemble with our matching Pant, made from durable Muslin Cotton fabric. The Full Stitch design ensures a comfortable fit up to 44 inches waist size, with an elastic closure for added convenience.

👗Dupatta: Elevate your look with our stunning Organza Dupatta, featuring intricate thread work and a fancy border. With a length of 2.2 meters, it adds a graceful flow to your attire.

🧚‍♀Specifications:🧚‍♀

  • Kurta Top Fabric: Muslin cotton 

  • Pant Fabric: Muslin Cotton

  • Dupatta Fabric: Organza

  • Kurta Top Work: Embroidered thread Work

  • Pant Closure: Elastic Closure

  • Dupatta Work: Thread with fancy border

  • Dupatta Length: 2.2 meters 

  • Weight: 1 kg

🧚‍♀Embrace timeless style and sophistication with our Yellow Kurta Set. Perfect for special occasions or everyday elegance.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ