ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

Women's Beautiful Thread and Embroidered Cut Work Visca Slub Silk Saree With Unstitched Blouse

Women's Beautiful Thread and Embroidered Cut Work Visca Slub Silk Saree With Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Embrace Your Femininity with Elegance:

 • 🌹 Material: Crafted from luxurious visca slub silk for a graceful drape.

 • 🌹 Size: Saree - 5.5 meters, Blouse - 1 meter (Unstitched).

 • 🌹 Exquisite Design: Thread embroidered work with cut work & boaring pattern on the saree.

 • 🌹 Blouse Details: Matching blouse piece included, with intricate embroidered work (Unstitched).

 • 🌹 Statement Piece: Make a lasting impression with the stunning craftsmanship and attention to detail.

Chic and Versatile:

 • 🌹 Versatile Elegance: Perfect for various occasions, from weddings to festive celebrations.

 • 🌹 Symbol of Tradition: The traditional thread embroidery adds a touch of cultural richness.

 • 🌹 Comfortable Fit: The slub silk material ensures comfort and ease of movement.

Size and Care:

 • 🌹 Saree Length: 5.5 meters, Blouse Length: 1 meter (Unstitched).

 • 🌹 Easy Maintenance: Dry clean recommended for longevity.

Unleash Your Style:

 • 🌹 Make a Statement: Ideal for those who love to make a bold yet sophisticated statement.

 • 🌹 Customization: Unstitched blouse allows for personalized fitting and style.

Perfect Gift:

 • 🌹 Thoughtful Present: A delightful gift for loved ones who appreciate fine craftsmanship.

 • 🌹 Wrapped with Care: Each saree is carefully packaged to ensure it reaches you in pristine condition.

Order Now and Own Your Style! 

 • 🌹 Limited Stock: Grab yours now before it's gone!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ