ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

Women's Ready To Wear Lehenga Choli & Dupatta Set! 🌟

Women's Ready To Wear Lehenga Choli & Dupatta Set! 🌟

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully Stitched)

🌟 Elevate your festive wardrobe with our exquisite Designer Party Wear Lehenga Choli & Dupatta Set! 🌟

✨ Choli (Blouse) Details

 • Fabric: Crafted from luxurious Fox Georgette

 • Work: Intricate Embroidery Sequence Coding for a touch of elegance

 • Size: Ready to wear Bust Size 38" with adjustable Bust Size ranging from 36” to 44”

 • Length: 15 Inch

 • Sleeves: Full for a graceful look

Lehenga Details

 • Fabric: High-quality Fox Georgette ensuring comfort and style

 • Work: Beautiful Embroidery Sequence Coding with Can-Can Patta for added flare

 • Size: Free Size, supporting up to XL (42) Size

 • Length: 42 inch for a flattering silhouette

 • Flair: Magnificent 8 Mtr giving a stunning twirl

 • Latkan: Yes, for a playful touch  

Dupatta Details

 • Fabric: Soft Fox Georgette with elegant Ruffle work

 • Length: 2.2 meters for versatile draping options

👗 Fully Stitched for Convenience 👗

🎁 Weight: Light at 1.5 kg for easy wear without compromising on style!

Indulge in the epitome of grace and charm with our Designer Party Wear Lehenga Choli & Dupatta Set. Perfect for weddings, parties, or any special occasion, this ensemble promises to make you stand out with its exquisite craftsmanship and timeless appeal. Add it to your cart now and embrace the allure of tradition with a modern twist!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ