ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 36

akr94glamour.com

Women's Party Wear Digital Print and Sequins Designer Saree with Blouse

Women's Party Wear Digital Print and Sequins Designer Saree with Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Click Below Link to Watch Product video:-

White Colour:-https://youtube.com/shorts/g6trPvYPXLw

Sky Blue Colour:-https://youtube.com/shorts/xK9K3ENVcc8

Sea Blue :-https://youtube.com/shorts/H7ymrLuDCP0

Peach:-https://youtube.com/shorts/DVFTeRsDqGM

Black:-https://youtube.com/shorts/lZhxTlS0OA

Product Description:

Elevate your ethnic elegance with our exquisite Beautiful Digital Print Saree. Crafted from premium Faux Georgette fabric, this saree exudes grace and sophistication. The intricate digital print is accentuated with fancy thread and sequins work, adding a touch of glamour to this ensemble.

Key Features:

  • Fabric: Faux Georgette (Saree), Mono Benglori Silk (Blouse)

  • Length: Saree - 5.5 meters, Blouse - 0.80 meters (Unstitched)

  • Work: Digital Print with Fancy Thread and Sequins

  • Type: Beautiful Digital Print Saree

Why Choose Our Saree:

  • Elegant Design: The saree features a stunning digital print that is both timeless and contemporary, making it perfect for various occasions.

  • High-Quality Fabric: Made from premium Faux Georgette, the saree drapes beautifully and is comfortable to wear.

  • Exquisite Workmanship: The fancy thread and sequins work add a touch of luxury, making this saree stand out.

  • Versatile Blouse: The Mono Benglori Silk blouse provides a perfect complement to the saree, giving you a complete and coordinated look.

  • Unstitched Blouse: The blouse piece comes unstitched, allowing you to customize it to your exact measurements and style preference.

  • Ideal for Special Occasions: This saree is a perfect choice for weddings, parties, festivals, and other special events.

Elevate your ethnic wardrobe with this Beautiful Digital Print Saree. Order now and experience the fusion of tradition and modernity in style!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ