ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

Women's Kalamkari Handloom Printed With Zari Woven Border Soft Slub Silk Saree with Blouse

Women's Kalamkari Handloom Printed With Zari Woven Border Soft Slub Silk Saree with Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,349.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,349.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color
  1. Exquisite Kalamkari Craftsmanship: Immerse yourself in the rich tradition of Kalamkari art with this handloom saree, showcasing intricate and authentic Kalamkari prints.

  2. Luxurious Soft Slub Silk Fabric: Experience the epitome of comfort and elegance with the soft slub silk fabric of this saree, ensuring a smooth and graceful drape.

  3. Eye-Catching Jacquard Woven Zari Border: Elevate your style with a touch of opulence, thanks to the jacquard woven zari border that adds a hint of shimmer and sophistication to the saree.

  4. Versatile Full-Length Design: This saree comes in a full length of 6.30 meters, providing you with ample fabric to create stunning drapes and styles for various occasions.

  5. Stylish Unstitched Blouse: The set includes a matching running slub silk fabric for an unstitched blouse, allowing you to customize your ensemble according to your preferences.

  6. Perfect Ensemble for Special Occasions: Whether it's a wedding, festive celebration, or a special event, this Kalamkari printed saree is the perfect choice to make a lasting impression.

  7. Unique Cultural Fusion: Embrace the blend of tradition and contemporary style with this saree, which seamlessly combines classic Kalamkari prints with modern design elements.

  8. Easy to Maintain: Enjoy the beauty of this saree with the convenience of easy maintenance, ensuring that you can cherish its charm for years to come.

  9. Ideal Gift Option: Surprise your loved ones with a timeless gift that reflects cultural heritage and modern aesthetics, making this Kalamkari saree an ideal choice for gifting.

  10. Limited Edition: Each piece is a work of art, and this limited edition Kalamkari printed saree ensures that you own a unique and exclusive creation that stands out in any crowd.સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ