ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Women's Heavy Georgette Kurti with Micro Cotton Palazzo & Soft Net Dupatta - Free Size (Up to 42 XL) - Fully Stitched

Women's Heavy Georgette Kurti with Micro Cotton Palazzo & Soft Net Dupatta - Free Size (Up to 42 XL) - Fully Stitched

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Top Size
Pant Size

✨ Elevate Your Style with This Exquisite Ensemble! ✨

👚 Top (Kurta):

 • Top Fabric: Experience the luxurious touch of Heavy Faux Georgette adorned with intricate 5mm sequins Embroidery Work.

 • Top Inner: Embrace comfort with Heavy Micro Cotton lining for a smooth feel against your skin.

 • Top Length: Flaunt elegance with a length of 36-38 inches.

 • Top Size: Effortless style for all – Free Size, accommodating up to 42 XL Size, fully stitched for convenience.

👚 Pant (Palazzo):

 • Pant Fabrics: Revel in the softness of Heavy Micro Cotton, featuring an elastic closure for a perfect fit.

 • Pant Length: Walk with grace in palazzos that measure 40-41 inches, fully stitched for ease.

👚 Dupatta:

 • Dupatta Fabric: Add a touch of sophistication with Heavy Soft Net, adorned with 5mm sequins Embroidery Work and a charming Fancy Latkan.

⚖️ Weight: A delightful ensemble that weighs just 700gm.

🌟 Key Features:

 • Elegant Full Sleeves for a refined look.

 • Versatile Free Size ensures a comfortable fit up to 42 XL Size.

 • Fully stitched for hassle-free wear.

 • Sequins Embroidery adds a touch of glamour.

 • Elastic closure on Palazzo for a tailored fit.

 • Fancy Latkan on Dupatta for a playful touch.

 • Perfect ensemble for festive occasions and special events.

🛍️ Shop with Confidence: Embrace quality and style with this meticulously crafted outfit. Ideal for celebrations, parties, and special gatherings. Order now to make a statement with your fashion choices!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ