ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

Women's Embroidery and Sequins 3-Layer Ruffle Fox Georgette Saree With Blouse

Women's Embroidery and Sequins 3-Layer Ruffle Fox Georgette Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,899.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/vZd3SFhNyXk

Product Description:

Elevate your style quotient with our exquisite Fox Georgette Saree, a true masterpiece of elegance and sophistication. This 3-layered ruffle saree is meticulously designed to accentuate your grace and charm, making it the perfect choice for special occasions and celebrations. Crafted with precision, it boasts intricate Embroidery Cording and Thread work, adorned with delicate 5 MM Sequins that add a touch of opulence to its allure.

Key Features:

  • Luxurious 3-layer Ruffle Saree in Fox Georgette fabric for a graceful and elegant look.

  • Intricate Embroidery Cording and Thread work with 5 MM Sequins, exuding opulence and sophistication.

  • Saree Length: 5.5 meters, ensuring a flawless and flattering drape on any body type.

  • Included Tafeta Silk blouse fabric (Unstitched) of 0.80 meters for a customizable, perfect fit.

  • Versatile and timeless, suitable for a range of special events and celebrations.

  • Exude confidence and charm with this enchanting saree that speaks volumes about refined taste.

Customization Options:

  • Blouse fabric provided is unstitched, allowing you to tailor it to your exact measurements and style preferences.

Care Instructions:

  • Dry clean recommended to preserve the intricate details and delicate fabric.

Package Includes:

  • 1 x Fox Georgette Saree (5.5 meters)

  • 1 x Tafeta Silk Blouse Fabric (Unstitched, 0.80 meters)

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ