ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

Women's Embroidered Viscose Silk Kurti Pant Set with Heavy Jacquard Dupatta

Women's Embroidered Viscose Silk Kurti Pant Set with Heavy Jacquard Dupatta

નિયમિત ભાવ Rs. 3,749.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,749.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌸Click this Link to Watch Product video:-Pastel Purple :-https://youtube.com/shorts/LEXiAnS09K0

Mint Gren:-https://youtube.com/shorts/g9wlvjERGsI


🌸Introducing our exquisite Viscose Silk Kurti Pant and Dupatta Set, a perfect ensemble for a touch of elegance and comfort.

🌸Kurti (Top Wear):

 • Fabric: Made from high-quality Viscose Silk for a luxurious feel.

 • Style: Designed in a flattering Straight style, offering a timeless and versatile look.

 • Work: Adorned with intricate Embroidery Work, adding a touch of sophistication to the ensemble.

 • Colors: Available in two stunning options - Mehandi Green and Pastel Purple.

 • Stitching: Fully stitched for your convenience, providing a comfortable fit right out of the box.

 • Top Length: 44 inches, ensuring a graceful and modest appearance.

🌸Dupatta:

 • Fabric: Crafted from Heavy Viscos Jacquard, offering both elegance and durability.

 • Length: 2.20 meters, allowing for versatile draping styles.

🌸Pant (Bottom Wear):

 • Fabric: Utilizes Viscose Silk for a soft and luxurious texture.

 • Stitching: Fully Stitched, accommodating up to a 40-inch waist size with an elastic band for added comfort.

 • Bottom Length: 39 inches, striking a perfect balance between style and ease of movement.

Available Sizes:

 • M(38)

 • L(40)

 • XL(42)

 • XXL(44)

🌸This Kurti Pant and Dupatta Set is a complete and sophisticated outfit, suitable for various occasions. Elevate your style with this ensemble that effortlessly combines tradition with modernity.

🌸Order yours today and experience the beauty and comfort of this exquisite set!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ