ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

Women's Elegant Dreamy Pastel Print Tassel Detailing Organza Saree with Blouse

Women's Elegant Dreamy Pastel Print Tassel Detailing Organza Saree with Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size
 • Elegant Organza Saree: Elevate your style with this fine, soft Organza saree known for its delicate texture and graceful drape.

 • Dreamy Pastel Shaded Print: Adorned with a subtle foil outline, the saree features a mesmerizing pastel print that exudes sophistication.

 • Charming Tassel Detailing: The pallu is adorned with fancy tassels, adding a touch of elegance and visual interest to the ensemble.

 • Soft Silk Blouse: The accompanying blouse is made from luxurious soft silk, offering both comfort and style.

 • Captivating Digital Print: The blouse features a captivating digital print that complements the saree, creating a seamless and sophisticated look.

 • Ample Length: Both the saree and blouse boast a generous length of 6.30 meters, ensuring ample fabric for a graceful and flattering drape.

 • Versatile Occasion Wear: Perfect for special occasions, festivals, or celebrations, this ensemble effortlessly adds a touch of sophistication to your ethnic wardrobe.

 • Timeless Fusion: Experience the perfect blend of tradition and contemporary elegance, offering a seamless and captivating look.

 • Handcrafted Masterpiece: Meticulously crafted, this ensemble is designed to turn heads and make a statement wherever you go.

 • Pastel Perfection: Embrace the allure of pastel shades, making this enchanting ensemble a must-have in your ethnic collection.

 • Comfort, Style, and Grace: Enjoy the perfect fusion of comfort, style, and grace, making it an ideal addition to your wardrobe.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ