ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

Women's Chinon Georgette Embroidered Lehenga Choli - Perfect for Marriage Functions

Women's Chinon Georgette Embroidered Lehenga Choli - Perfect for Marriage Functions

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size

❤️New Super Hit Marriage Function Wear Embroidery Sequence Work Lehenga Choli❤️

❤️Introducing our latest fashion marvel - the New Super Hit Marriage Function Wear Lehenga Choli. Elevate your style with this exquisite ensemble crafted for special occasions.

❤️Lehenga Fabric:

 • Luxurious Chinon Georgette that adds grace to your attire.

❤️Lehenga Work:

 • Intricate Embroidery Sequence Work Belt for a touch of elegance.

❤️Stitching Type:

 • Fully Stitched for your convenience, ensuring a perfect fit.

❤️Flair:

 • Boasting a generous 4-meter flair, this Lehenga is designed to make a statement.

❤️Blouse (Choli):

 • Chic Chinon fabric adorned with Embroidery Sequence work.

 • Choli Size: Fit up to 38-inch Bust Size, ensuring a flattering silhouette (Free Size).

Lehenga Size:

 • Fits up to 44-inch Waist Size, providing comfort without compromising style (Free Size).

 • Fully Stitched for a polished and ready-to-wear look.

❤️Dupatta Fabric:

 • Chinon fabric for a lightweight and graceful drape.

 • Length: 2.25 meters, adding a perfect finishing touch to your ensemble.

❤️Dupatta Work:

 • Exquisite Embroidery Sequence Work with Border Lace, enhancing the overall charm.

❤️Weight:

 • Weighing just 1 kg, it's a lightweight yet opulent choice for your special day.

❤️Indulge in the allure of this New Super Hit Marriage Function Wear Lehenga Choli, where tradition meets modern elegance. Make a statement and turn heads at your next celebration.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ