ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Women's Black Fox Georgette Lehenga Choli Set with 3mm Sequin Work - Semi-Stitched

"Women's Black Fox Georgette Lehenga Choli Set with 3mm Sequin Work - Semi-Stitched

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size
Choli Size
Color

Introducing our exquisite Heavy Black Semi-Stitched Lehenga Choli Set, crafted with precision and elegance. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning ensemble designed for special occasions.

👗 Lehenga Details:

 • Fabric: High-quality Fox Georgette

 • Work: Intricate 3mm Sequins detailing

 • Size: Semi-Stitched, Fit Up to 44-inch Waist Size

 • Length: 42 inches

 • Inner: Comfortable Crepe fabric

 • Lehenga Type: Semi-Stitched for a customizable fit

 • Flair: 3.5 meters for a graceful look (canvas patta & cancan included)

👘 Choli Details:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Elegant 9mm Sequin embellishments

 • Size: Unstitched, Fits up to 44-inch Bust Size

 • Front and Back Side Work: Unstitched for personalized styling

🧣 Dupatta Details:

 • Fabric: Sheer and delicate NET fabric

 • Work: Sparkling 3mm Sequins for added charm

 • Size: 2.20 meters for versatile draping options

💕 Weight: Light and comfortable at 1.5 KG, perfect for all-day wear.

Key Features:

 • Exquisite Fox Georgette fabric for a luxurious feel

 • Detailed sequin work on lehenga, choli, and dupatta

 • Versatile semi-stitched design for a personalized fit

 • Intricate craftsmanship for a captivating look

 • NET dupatta adds an ethereal touch to the ensemble

 • Suitable for up to 44-inch waist and bust sizes

 • Comfortable inner lining for extended wear

 • Ideal for special occasions and festive celebrations

🌟 Elevate your style with this Heavy Black Lehenga Choli Set – the epitome of grace and sophistication. Make a statement at every event with this timeless ensemble. Add to your cart now and embrace the allure of ethnic fashion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ