ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Women's Beautiful Zari Weaving and Tassels Hand-Printed Cotton Silk Saree with Running Blouse"

"Women's Beautiful Zari Weaving and Tassels Hand-Printed Cotton Silk Saree with Running Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Unveil a saga of timeless elegance and grace with our meticulously crafted Cotton Silk Saree, a perfect blend of traditional charm and contemporary design. Each drape tells a story of exquisite craftsmanship, designed to elevate your style quotient at every occasion.

Product Details:

  • Fabric: Luxurious Cotton Silk blend, offering a comfortable and graceful fit. Enhanced with Zari Jacquard weaving, this saree embodies sophistication and allure.

  • Size: The saree measures a full length of 6.30 meters, including a running unstitched blouse piece, ensuring a customizable and flattering fit for everyone.

  • Design: A masterpiece featuring designer hand-printed motifs across its expanse. The saree is adorned with elegant zari weaving checks and a meticulously crafted border, making it a symbol of opulence and style. 

  • Pallu: The pallu is accentuated with tasteful tassels, adding a touch of whimsy to the saree’s classic elegance.

  • Occasion: Perfect for weddings, festivals, and special occasions, this saree is designed to make you stand out. Its timeless appeal and exquisite detailing make it a must-have in your wardrobe.

Care Instructions:

  • Dry clean recommended to maintain the fabric's sheen and intricate detailing.

  • Iron at a medium temperature setting.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ