ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Women's Beautiful Kalamkari Print With Zari Border Soft Cotton Saree With Unstitched Running Blouse

Women's Beautiful Kalamkari Print With Zari Border Soft Cotton Saree With Unstitched Running Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Color

🌺 Elevate your style with our exquisite Dreamy Kalamkari Print Saree, a perfect blend of tradition and trend. Reign as the queen of the fashion jungle in this enchanting ensemble.

🌼 Fabric:

 • Saree crafted from soft denting cotton.

 • Length: 6.30m with a running Unstitched blouse for a customizable fit.

🌸 Pattern:

 • Mesmerizing Kalamkari print, blending artistic flair with timeless elegance.

 • Zari border adds a touch of opulence to the saree.

 • Denting effect for a unique and textured appearance.

 • Tassels in the pallu enhance the overall grace and movement of the saree.

🌷 Printed Blouse:

 • Unstitched blouse featuring complementary prints for a coordinated look.

 • Provides the flexibility to customize the blouse according to your style.

🌹 Versatile Elegance:

 • Perfect for special occasions, weddings, or festive celebrations.

 • Embrace the regal charm of this saree and make a statement wherever you go.

🌻 Care Instructions:

 • Gentle hand wash to retain the vibrancy of the colors and the softness of the fabric.

Indulge in the allure of our Dreamy Kalamkari Print Saree, a masterpiece that captures the essence of Indian craftsmanship. Embrace the artistry, feel the comfort, and radiate elegance effortlessly. Make it yours and reign with style!

✨ Limited stock available. Order now to make this enchanting saree a part of your wardrobe! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ