ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 34

akr94glamour.com

Women's Beautiful Kalamakari Printed Paper Mirror Work Muslin Cotton Saree With Blouse

Women's Beautiful Kalamakari Printed Paper Mirror Work Muslin Cotton Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Gorgeous Kalamkari Printed Muslin Cotton Saree with Zari Weaving

Description: Embrace the elegance and rich tradition with our  stunning Kalamkari Printed Muslin Cotton Saree. This saree is a true masterpiece, blending timeless artistry with modern charm. The intricate zari weaving and delicate paper mirror work add a touch of opulence, while the tassels in the pallu bring a playful flair. Perfect for festive occasions, weddings, or any special event, this saree is designed to make you stand out. Fall in love with its beauty and grace – a must-have in your ethnic wardrobe. 

Key Features:

 • Fabric: Made from premium Muslin Cotton, offering comfort and breathability.

 • Saree Length: 6.30 meters, including a running blouse piece for a complete look.

 • Pattern: Beautiful Kalamkari print adorned with zari weaving and paper mirror work.

 • Design: Features tassels in the pallu, adding a trendy and stylish touch.

 • Occasion: Ideal for festive celebrations, weddings, or any special gathering.

 • Care Instructions: Dry clean recommended to maintain the vibrancy and texture of the fabric.

Why You'll Love It:

 • Luxurious and soft Muslin Cotton fabric ensures all-day comfort.

 • Exquisite craftsmanship with detailed Kalamkari prints and intricate weaving.

 • Versatile design suitable for both traditional and contemporary styling.

 • Effortlessly elevates your ethnic look with minimal accessories.

Product Specifications:

 • Material: Muslin Cotton

 • Saree Length: 6.30 meters (includes blouse piece)

 • Pattern: Kalamkari print, Zari weaving, Paper mirror work

 • Additional Details: Tassels in pallu

Enhance your saree collection with this mesmerizing piece that perfectly blends traditional charm with modern aesthetics. Order now and experience the allure of our exquisite Kalamkari saree.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ