ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

Women's Beautiful Jacquard Weaving Embroidered Ready to Wear Gown

Women's Beautiful Jacquard Weaving Embroidered Ready to Wear Gown

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing Our Exquisite Jacquard Weaving Embroidered Gown! 🌟

👗 Elevate Your Style: 

  • Crafted from premium Jacquard weaving fabric for a luxurious feel and exquisite texture. 

  • Intricately embroidered with stunning Jacquard weaving patterns, adding a touch of elegance and sophistication to your ensemble.

💌 Comfort Meets Style:

  • Lined with soft Micro Cotton inner for ultimate comfort, ensuring you feel at ease all day long.

  • Designed with a length of 55/56 inches, offering a graceful and flattering silhouette.

🎀 Perfect Fit for Every Body:

  • Available in two versatile sizes: M (fits up to L margin) and XL (fits up to XXL margin), ensuring a perfect fit for various body types.

  • Comes fully stitched, ready to adorn and enchant with its impeccable fit and design.

💫 Make a Statement:

  • Whether it's a special occasion or a casual outing, this gown is sure to make you stand out with its timeless charm and exquisite craftsmanship.

  • Embrace effortless style and unparalleled elegance with our Jacquard weaving embroidered gown, a wardrobe essential for the fashion-forward individual.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ