ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Women's Beautiful Flower Sequins Soft Net fabric Saree With Blouse"

"Women's Beautiful Flower Sequins Soft Net fabric Saree With Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌸 Introducing our exquisite sequence saree, a perfect embodiment of elegance and charm! 🌸

👉🏻 PRODUCT DETAILS 👉🏻

💖 SAREE FABRIC: Crafted from luxurious heavy soft net, ensuring a graceful drape and a mesmerizing look.

💖 SAREE LENGTH: A generous 5.50 meters of sheer beauty, allowing for versatile draping styles. 

💖 SAREE WORK: Adorned with intricate sequence and multicolored thread work, adding a touch of glamour and sophistication to every step.

💖 BLOUSE FABRIC: Made from premium plain diamond silk, offering a seamless blend of comfort and style.

💖 BLOUSE LENGTH: 1 meter of unstitched fabric, providing flexibility for customization to perfectly complement your unique style.

Elevate your wardrobe with this stunning ensemble, meticulously crafted to make you stand out on any occasion. Shop now and embrace the allure of timeless elegance! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ