ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 28

akr94glamour.com

"Women's Beautiful Embroidered Semi Stitched Lehenga Choli Set"

"Women's Beautiful Embroidered Semi Stitched Lehenga Choli Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,649.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 4,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Elevate your ethnic ensemble with our exquisite Lehenga set, meticulously crafted for timeless elegance:

  • Lehenga Fabric: Crafted from luxurious Heavy Georgette for a graceful drape.

  • Inner Fabric: Attached Micro Cotton ensures comfort throughout the day.

  • Closure: Features a convenient drawstring with opulent tassels & zip for easy wear.

  • Length: Max up to 42", offering a flattering silhouette.

  • Waist Size: Fits up to Max Bust Size Up to 42", ensuring a comfortable fit.

  • Flair: Approximately 3.50 Meters for a stunning, flowing look.

Blouse (Choli) Unstitched:

  • Fabric: Made from Heavy Georgette, promising both style and durability.

  • Size: 0.90 Meters of fabric attached, allowing for personalized tailoring. 

Dupatta:

  • Crafted from Heavy Georgette, adding an ethereal touch to your ensemble.

  • Length: 2.50 Meters, perfect for draping in various elegant styles.

Work: Adorned with intricate Jari Embroidery Stitch Work for a touch of opulence.

Set Type: Semi Stitched, offering versatility in styling.

Weight: 1.200 Kg +, ensuring a luxurious feel without being overly cumbersome.

Care Instructions: Dry clean recommended for maintaining the fabric's integrity and intricate detailing.

Indulge in timeless sophistication with our Lehenga set, designed to make every moment memorable.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ