ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

Women's Beautiful Digital Printed Japan Satin Silk Saree With Blouse

Women's Beautiful Digital Printed Japan Satin Silk Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

✨Priyanka Chopra Inspired Japan Satin Saree with Digital Print 

🍁 Material: Original Japan Satin (Devsena satin) for a luxurious feel and lasting quality.

🌸 Work: Exquisite Digital Print featuring a captivating pattern of delicate Flower Prints.

📏 Length: 6.30 meters of continuous grace, including a digital blouse to complete your ensemble.

👗 Blouse Fabric: Crafted from the same Original Japan Satin (Devsena satin) for a perfect match and cohesive look.

🌈 Versatile Elegance: Perfect for various occasions, this saree seamlessly blends tradition with contemporary style.

🌐 Easy to Style: Elevate your fashion game effortlessly with this statement piece that combines comfort and glamour.

💫 Unique Design: Stand out with the unique combination floral prints, creating a timeless and trendy look.

🎁 Complete Ensemble: The set includes a digital blouse, ensuring you have everything you need to make a fashion statement.

High-Quality Fabric: Enjoy the silky smooth feel of Original Japan Satin, offering both comfort and durability.

🛍️ Limited Edition: Embrace exclusivity with this limited edition Japan Satin Saree - a must-have for your wardrobe.

Transform your style with this stunning Japan Satin Saree, meticulously crafted to make you the center of attention at any event. Add this masterpiece to your collection today! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ