ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 35

akr94glamour.com

Women's Beautiful Contrast Jacquard Border Print Soft Muslin Cotton Saree With Banglori Sequins Cutwork Blouse

Women's Beautiful Contrast Jacquard Border Print Soft Muslin Cotton Saree With Banglori Sequins Cutwork Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Product Details:

 • Material:

  • Saree: Exquisite Maslin cotton with viscose lining weaving

  • Blouse: Mono Banglori

 • Size:

  • Saree: 5.5 meters

  • Blouse: 1 meter (Unstitched Blouse)

 • Pattern:

  • Saree: Contrast border print with foil effect

  • Special Features: Viscose weaving lining, jacquard border with tassels in pallu

Key Features:

 • Elegant and luxurious Maslin cotton fabric for the saree

 • Visually stunning contrast border print with foil effect

 • Viscose weaving lining for added comfort

 • Mono Banglori blouse complements the saree beautifully

 • Unique jacquard border with tassels in the pallu for a distinctive touch

Versatile Style:

 • Perfect for festive occasions, weddings, and special events

 • Ideal for those who appreciate intricate weaving and detailed design

 • The foil effect adds a touch of glamour to the overall look

Size Guide:

 • Saree length of 5.5 meters ensures a graceful drape

 • 1-meter unstitched blouse piece allows for customization to your size and style

Care Instructions:

 • Dry clean or gentle hand wash for long-lasting beauty

 • Store in a cool, dry place to preserve the quality of the fabric

Unleash Your Elegance: Elevate your style with this gorgeous Maslin cotton saree. The meticulous weaving, contrast border print, and exquisite detailing make it a standout choice for special occasions. The Mono Banglori blouse adds a touch of sophistication, while the jacquard border with tassels in the pallu enhances the overall charm. Embrace the beauty of tradition with a modern twist in this stunning ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ