ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

Women's Beautiful Black Coloured Multi Embroidered Semi-Stitched Lehenga Choli Set

Women's Beautiful Black Coloured Multi Embroidered Semi-Stitched Lehenga Choli Set

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size
Choli Size
Color

✨ Elevate Your Ethnic Elegance with Our Exclusive Black Designer Multi-Embroidered Lehenga Choli Set! ✨

💃 Lehenga Detail:

 • Fabric: Luxurious Heavy Velvet Silk

 • Flair: Mesmerizing 2.5 meters for a graceful twirl 😍

 • Work: Elaborate Multi-Embroidery with Inner Silk for a rich, detailed look

 • Stitching: Semi-stitched lehenga, designed to fit up to 44’’ Bust Size & 44’’ Length

🥻 Choli Detail:

 • Fabric: Opulent Heavy Velvet

 • Work: Intricate Multi-Embroidery for a regal touch

 • Stitching: Unstitched, 0.80 meters of fabric to customize your perfect fit

🧖‍♀️ Dupatta Detail:

 • Fabric: Lightweight Georgette

 • Length: Generous 2.30 meters for versatile draping

 • Work: Multi-Embroidery with a stunning 4-side fancy Lace Border

🌟 Additional Features:

 • Lehenga Weight: 1kg - Perfect balance of comfort and opulence

 • Versatile Styling: Ideal for festive occasions, weddings, and special events

 • Quality Craftsmanship: Exquisite embroidery and meticulous detailing for a standout ensemble

🛍️ Why Choose Our Lehenga Choli Set?

 • Elevate your style with the richness of Heavy Velvet Silk

 • Unleash the charm of intricate Multi-Embroidery work

 • Semi-stitched lehenga for a customizable and comfortable fit

 • Versatile dupatta to complement various draping styles

 • Perfect blend of tradition and contemporary design

🎁 Make a Statement at Every Occasion - Order Now and Embrace the Timeless Beauty of Tradition! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ