ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

Women's Beautiful Bandhej Shibori Block Printed Pure Chanderi Cotton Saree With Blouse

Women's Beautiful Bandhej Shibori Block Printed Pure Chanderi Cotton Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our Premium Edition Bandhej Shibori Cotton Saree, an exquisite blend of traditional craftsmanship and contemporary elegance. Elevate your style with this timeless piece crafted from soft pure Chanderi cotton, featuring an intricate allover Bandhej block print complemented by a stunning Shibori pallu. The meticulous details, such as cotton tassels on the pallu, add a touch of sophistication to this ensemble.

Saree Specifications:

 • Fabric: Soft pure Chanderi cotton

 • Pattern: Block printed

 • Weave: Allover Bandhej block print with Shibori pallu

 • Length: 5.5 meters

 • Special Feature: Cotton tassels on pallu for a refined finish

Blouse Fabric:

 • Pure cotton Shibori blouse designed to perfectly complement the saree

 • Fabric Length: 1 meter

 • Style: Unstitched, allowing for customization to suit your preferences

Why Choose Our Bandhej Shibori Cotton Saree?

 1. Exceptional Fabric: Crafted from soft pure Chanderi cotton, ensuring comfort and elegance.

 2. Intricate Design: Allover Bandhej block print combined with a Shibori pallu for a visually captivating look.

 3. Versatile Styling: Perfect for various occasions, from casual gatherings to special events.

 4. Thoughtful Details: Cotton tassels on the pallu add a touch of finesse to the overall design.

 5. Complete Ensemble: The saree comes with a matching pure cotton Shibori blouse, providing a cohesive and polished look.

Elevate your ethnic wardrobe with our Premium Edition Bandhej Shibori Cotton Saree – a symbol of timeless style and craftsmanship. Order now to make a statement at your next event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ