ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 21

akr94glamour.com

Women's Allover Design Self Woven Soft Crepe Saree with Mulberry Silk Blouse

Women's Allover Design Self Woven Soft Crepe Saree with Mulberry Silk Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Color

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite New Crape Silk Saree, featuring a mesmerizing palette of pastel colors that exude timeless charm. Crafted from soft crape, the saree boasts a self-woven tilak design, creating a delightful texture throughout. The attention to detail is evident in the cotton tassels adorning the pallu, adding a touch of sophistication to the ensemble.

The accompanying blouse is a work of art in itself, with a fancy printed pattern on high-quality Mulberry Silk. The unstitched blouse piece allows for customization, ensuring a perfect fit tailored to your unique style. The rich fabric and intricate design make it a versatile choice for various occasions.

Saree Length: 5.5 meters, Blouse Length: 1 meter (Unstitched)

✨ Highlights:

  • Luxurious New Crape Silk in enchanting pastel colors

  • Intricate self-woven tilak design for a timeless appeal

  • Cotton tassels on pallu for added elegance

  • Exquisitely designed Mulberry Silk blouse with a fancy print

  • Unstitched blouse piece for customizable fit

  • Versatile ensemble suitable for a range of occasions

Elevate your style with this enchanting crape silk saree that seamlessly blends tradition with contemporary elegance. Each detail is thoughtfully curated to ensure you stand out on any occasion. Embrace the beauty of self-expression with our exquisite saree and make a statement that lasts.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ