ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Traditional Soft Silk Gown with Modern Silhouette and Banarasi Zari Weaving Sleeves

Traditional Soft Silk Gown with Modern Silhouette and Banarasi Zari Weaving Sleeves

નિયમિત ભાવ Rs. 5,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 13,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

Description:

Indulge in timeless elegance with our Traditional Soft Silk Gown, featuring a modern silhouette and exquisite Banarasi Zari weaving sleeves. Crafted with the finest soft silk fabric, this gown is a perfect blend of tradition and contemporary style. The round neck and classic knife pleats add to its charm, while the Kanchipuram flair exudes grace and sophistication. Elevate your wardrobe with this majestic ensemble, perfect for special occasions and celebrations.

Specifications:

 • Gown Fabric: Soft Silk

 • Gown Work: Weaving

 • Gown Length: 54 inches

 • Sleeves Length: 17 inches

 • Flair Length: 4 meters

 • Lining Fabric: Crape (Full Length)

Size Chart:

Size

Chest (inches)

Waist (inches)

Shoulder (inches)

Extra Margin (inches)

M

38

34

14.5

2

XL

42

38

15.5

2

Note: The given measurements include an extra 2 inches margin inside for a comfortable fit.

Shipping Information:

 • Ships within 3-5 business days

 • Free shipping on all orders 

Care Instructions:

 • Dry clean only for maintenance of fabric and weaving quality

 • Store in a cool, dry place

Additional Information:

 • Each gown is meticulously crafted by skilled artisans, ensuring superior quality and attention to detail.

 • Due to the handmade nature of the weaving process, slight variations in design and color may occur, making each gown unique and special. 

Make a statement with our Traditional Soft Silk Gown and embrace the timeless allure of Indian craftsmanship. Add this exquisite piece to your collection today!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ