ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Timeless Elegance: Vichitra Silk Saree with C Pallu Embroidery & Sequence Work"

"Timeless Elegance: Vichitra Silk Saree with C Pallu Embroidery & Sequence Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Description: Indulge in timeless elegance with our exquisite Vichitra silk saree collection. Crafted with meticulous attention to detail, each saree exudes classic charm and sophistication. The captivating C pallu embroidery, embellished with intricate multi-thread and sequence work, adds a touch of glamour to your ensemble.

Saree Details:

  • Fabric: Vichitra silk

  • Length: 5.50 meters

  • Work: C pallu embroidery with multi-thread and sequence work

Blouse Details:

  • Fabric: Vichitra silk

  • Length: 1 meter

  • Work: Sequence and multi-thread embroidery 

Elevate your ethnic attire with this timeless masterpiece, perfect for special occasions and celebrations.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ