ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

"Tamannaah's Elegance: Silver Georgette Sequence Saree - Perfect for Sangeet and Cocktail Glamour!"

"Tamannaah's Elegance: Silver Georgette Sequence Saree - Perfect for Sangeet and Cocktail Glamour!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,449.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,449.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite Tamannaah Bhatia Inspired Sequence Saree, designed to make you shine at any sangeet or cocktail party. Elevate your style quotient with this stunning ensemble crafted from the finest materials and adorned with intricate details. Here's why you'll love this saree:

Material: Made from Heavy Georgette - 5.5 meters, ensuring a luxurious feel and graceful drape.

Pattern: Beautiful padding color enhances the overall design, creating a unique and eye-catching look.

Workmanship: Intricate sequins embroidery work adds a touch of glamour, while the fancy latkan in the pallu adds a playful element.

Blouse: Heavy Satin Silk - Unstitched - 0.80 meters, allowing you to customize it to your perfect fit.

Versatility: Perfect for a sangeet or cocktail party, this silver georgette saree is a timeless piece that captures the essence of a million stars in the sublime sky.

Attention to Detail: Delicately handcrafted sequins work brings out the vibrancy of the saree, ensuring you stand out in the crowd.

Unmatched Elegance: The flawless design and attention to detail make this designer saree a must-have for those special occasions.

Complete Ensemble: The saree comes with a matching blouse piece, completing the look and providing a cohesive, sophisticated appearance.

Indulge in the epitome of ethnic elegance with this Tamannaah Bhatia Inspired Sequence Saree, a moment in time that will make you shine with unparalleled grace and style. Order now to make a statement at your next celebration!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ