ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Summer Bliss: Tabby Organza Anarkali Gown Suit with Digital Print - Elegant Design & Comfortable Fit"

"Summer Bliss: Tabby Organza Anarkali Gown Suit with Digital Print - Elegant Design & Comfortable Fit"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

Introducing our exquisite New One Anarkali Gown Suit from our Designer Summer Collection, crafted with elegance and finesse, perfect for your summer wardrobe. Elevate your style with this fancy ensemble, featuring: 

  • Anarkali Fabric: Crafted from luxurious Tabby Organza material with stunning digital print, ensuring a chic and sophisticated look. (Fully Sleeves)

  • Anarkali Flair: Boasting a majestic 7-meter flair, adding graceful movement to your silhouette.

  • Anarkali Inner: Lined with soft Micro Cotton for enhanced comfort throughout the day.

  • Anarkali Length: Measures between 45-46’’ inches, offering a flattering fit for various body types.

  • Pant Fabric: Made from high-quality Cotton material, ensuring breathability and durability. (Length: 38-40’’)

  • Dupatta Fabric: Adorned with intricate digital print on Tabby Organza material, featuring fancy less work for a touch of glamour. (Dupatta size: 2.30 meters) 

  • Anarkali Size: Available in M(38), L(40), XL(42), and XXL(44), fully stitched for your convenience and complete with cups for added support. 

  • Weight: Weighing approximately 900gm, offering a lightweight yet luxurious feel.

Indulge in timeless elegance and unparalleled style with our New One Anarkali Gown Suit, a must-have addition to your ethnic wear collection. Order now and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ