ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Silver Tissue Silk Embroidered Saree with Mirror Work & Matching Blouse"

"Silver Tissue Silk Embroidered Saree with Mirror Work & Matching Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Glamorous Silver Tissue Silk Saree with Designer Embroidery Work 🌟

Elevate your ethnic wardrobe with our stunning Silver Tissue Silk Saree, crafted to perfection with 5.5 meters of luxurious fabric. Adorned with exquisite Designer Embroidery Work of Sequence, Zari dori work, and Real Mirror work, this saree is a true masterpiece of craftsmanship. The intricate embroidery is complemented by a Fancy Lace Border of Moti, adding a touch of elegance and sophistication.

🎨 Craftsmanship: Each detail is meticulously crafted with precision, showcasing the artistry of Embroidery at its finest. 

👚 Matching Blouse: The ensemble includes a Silver Tissue Silk blouse featuring the same Designer Embroidery Work of Sequence, Zari dori work, and Real Mirror work. The blouse comes in an unstitched pattern, allowing you to customize it to your preference (0.90 meters).

🌺 Versatile Elegance: Whether it's a wedding, festive occasion, or special celebration, this saree is sure to make you stand out with its timeless beauty and charm.

💖 Perfect Fit: Available in standard sizing, ensuring a comfortable and flattering fit for all body types.

🌟 Key Features:

  • Fabric: Silver Tissue Silk 

  • Length: Saree - 5.5 meters, Blouse - 0.90 meters (Unstitched)

  • Embellishments: Designer Embroidery Work of Sequence, Zari dori work, Real Mirror work, Fancy Lace Border of Moti

  • Craft: Embroidery

  • Occasion: Wedding, Festive, Party

  • Care Instructions: Dry Clean Only

Indulge in the timeless elegance of our Silver Tissue Silk Saree and exude grace and sophistication with every step you take. Add it to your collection today and make a style statement that is both classic and contemporary!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ