ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 22

akr94glamour.com

"Sequin Elegance: Faux Georgette Gown with Dupatta - Designer Embroidery, Trending 2024 Collection"

"Sequin Elegance: Faux Georgette Gown with Dupatta - Designer Embroidery, Trending 2024 Collection"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Size

Introducing our exquisite Gown-with-Dupatta Collection, perfect for the fashion-forward woman who loves to make a statement. Elevate your style with our carefully crafted ensemble that combines the richness of Faux Georgette with intricate Sequins Embroidery. Here's why our gown deserves a place in your wardrobe:

GOWN DETAILS:

 • Fabric & Work: Faux Georgette with Sequins Embroidered work

 • Size Options: M(38"), L(40"), XL(42"), XXL(44")

 • Length: 56 INCH

 • Flair: 3.5 MTR

 • Lining: Cotton (Full Inner Top To Bottom)

 • Sleeves: Full Sleeves

 • Neck Type: Designer Patterned Neck (As Photoshoot)

 • Stitching Type: Stitched with Canvas Patta

 • Colors Available: Mahendi, Red

 • Package Contains: 1 Gown, 1 Dupatta

 • Weight: 1.1 KG

DUPATTA DETAILS:

 • Fabric & Work: Faux Georgette With Rich Sequins And Embroidered work

 • Length: 2.3 MTR

Why Choose Our Gown:

 1. Exquisite Fabric: Made from high-quality Faux Georgette for a luxurious feel.

 2. Intricate Embroidery: Sequins Embroidered work adds a touch of sophistication.

 3. Perfect Fit: Available in various sizes to ensure a flattering fit.

 4. Versatile Colors: Choose between Mahendi and Red to suit your style.

 5. Complete Ensemble: Package includes both Gown and Dupatta for a coordinated look.

 6. Comfortable Lining: Full Cotton lining ensures comfort from top to bottom.

 7. Stitched Perfection: Expertly stitched with Canvas Patta for durability.

Ideal for Various Occasions:

 • Perfect for special occasions, weddings, parties, and festive celebrations.

 • Make a bold fashion statement with our trending gown in 2024.

Care Instructions:

 • Dry clean recommended to maintain the richness of the fabric.

 • Handle with care to preserve the intricate embroidery.

Elevate your fashion game with our Flaired Gown with Dupatta Collection - a perfect blend of style, comfort, and sophistication. Don't miss out on this special collection for the new year!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ