ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"Sea Green Digital Print Umbrella Lehenga Choli Set with Heavy Embroidery - Ethnic Elegance Collection"

"Sea Green Digital Print Umbrella Lehenga Choli Set with Heavy Embroidery - Ethnic Elegance Collection"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,349.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,349.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌊 Dive into elegance with our Sea Green Lehenga Choli! 🌟

👗 Lehenga Details:

 • Fabric: Luxurious Malai Silk with a Canvas Belt and Heavy Can Can net (14”)

 • Inner Fabric: Smooth Crape for comfortable wear

 • Color: Mesmerizing Sea Green

 • Length: 44" for a graceful look

 • Size: Semi-stitched, fits up to 44" waist size

 • Work: Intricate Heavy Digital Print

 • Type: Umbrella Style with a Flair of 4.5 MTR

👚 Blouse Details:

 • Fabric: Premium Taffeta Silk (1.25 Mtr) with a Sequence Belt

 • Color: Matching Sea Green 

 • Work: Exquisite Heavy Embroidery Thread, Sequence, and Zari Work 

 • Type: Unstitched for customizable fitting

🧣 Dupatta Details:

 • Fabric: Silky smooth Silk

 • Color: Vibrant Yellow to complement Sea Green

 • Work: Stunning Heavy Digital Print with Sequence Lace

 • Length: 2.25 Mtr for versatile styling options

💖 Weight: Light at 1.3 KG for effortless wear.

Elevate your style quotient with this enchanting ensemble that blends traditional charm with contemporary allure. Perfect for weddings, festivities, or any special occasion, this Lehenga Choli is a true embodiment of grace and sophistication! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ