ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Royal Tussar Silk Semi-Stitched Minakari Work Printed Lehenga Choli Ensemble"

"Royal Tussar Silk Semi-Stitched Minakari Work Printed Lehenga Choli Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,049.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,049.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
SLehenga Size (Semi-Stitched)
Choli Size (Unstitched)
Select Color

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Lehenga Choli ensemble, meticulously crafted to adorn you with elegance and grace.

🌸 Lehenga Fabric: Indulge in the opulence of Heavy Tussar Silk, renowned for its luxurious texture and durability. 

🌸 Lehenga Work: Intricately adorned with Minakari detailing, complemented by stunning prints and foil work, exuding a regal charm.

🌸 Lehenga Inner: Attached Micro Cotton for added comfort and ease of wear.

🌸 Lehenga Features: Enhanced with Canvas & Can-Can Patta for a voluminous flair, ensuring you make a statement with every step.

🌸 Lehenga Size: Accommodates up to a 42" waist size, offering a flattering fit for various body types.

🌸 Lehenga Length: Max up to 42 inches, exuding elegance and grace in every sway.

🌸 Lehenga Flair: Generous 3.80 meters of fabric for a luxurious and flowing silhouette.

🌸 Blouse/Choli Fabric: Crafted from Heavy Tussar Silk, synonymous with sophistication and timeless beauty.

🌸 Blouse Unstitched: Includes 0.80 meters of fabric, allowing for personalized tailoring to suit your unique style.

🌸 Dupatta: Complete your ensemble with a Heavy Tussar Silk Dupatta, adorned with exquisite tassels on both sides for a touch of whimsical charm.

🌸 Dupatta Length: Luxurious 2.50 meters, providing ample coverage while adding a graceful drape to your look.

🌸 Style: Lehenga Choli, epitomizing traditional elegance with a contemporary twist.

🌸 Type: Semi-Stitched, offering versatility and ease of customization to your preferences. 

🌸 Weight: Feather-light at 1.250 kg, ensuring effortless wearability without compromising on style.

Indulge in the allure of timeless tradition fused with modern sophistication. Shop our Lehenga Choli ensemble and exude unmatched elegance on every occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ