ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Royal Rama Colour "Embroidery & Handwork Western Flower Jimmy Choo Lehenga Choli Set with Free Men's Kurta Bottom "

"Royal Rama Colour "Embroidery & Handwork Western Flower Jimmy Choo Lehenga Choli Set with Free Men's Kurta Bottom "

નિયમિત ભાવ Rs. 9,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 23,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 9,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)
Select Men's Kurta Size (Fully Stitched)

Product Description:

Elevate your ethnic wardrobe with our stunning Rama Western Flower Lehenga Choli Set, exquisitely crafted to make you stand out at any occasion. This full-stitched ensemble is a masterpiece of craftsmanship and elegance, designed to make you feel like royalty.

Lehenga:

 • Fabric: Crafted from high-quality Jimmy Choo fabric, ensuring both durability and luxury.

 • Design: Adorned with intricate heavy embroidery including Zari, thread, and sequence work, exuding opulence.

 • Inner: Lined with soft Crape and Can-Can Net for a comfortable fit and graceful flare.

 • Style: Full-stitched with a side imported zipper for easy wear.

 • Length: 42 inches with a flattering flair of 4 meters.

 • Size: Available in L (40 inches) with additional margin for adjustment.

Blouse:

 • Fabric: Made from luxurious Heavy Satin, offering both richness and comfort.

 • Design: Features exquisite handwork and heavy embroidery including sequence, thread, and 3D flower motifs for a mesmerizing look.

 • Inner: Cotton inner with padding for added support and comfort.

 • Closure: Backside adorned with Dori opening secured with hooks for a perfect fit.

 • Size: Available in S (Bust 36 inches) and L (Bust 40 inches) with extra margin for customization.

 • Length: 15 inches with extra sleeve inside for versatility.

 • Color: Harmoniously matches the lehenga in stunning Rama hue.

Dupatta:

 • Fabric: Crafted from the same premium Jimmy Choo fabric for a coordinated look.

 • Design: Enhanced with delicate wire stitch detailing, adding a touch of sophistication.

 • Length: 2.25 meters, perfect for draping elegantly over the ensemble.

 • Color: Matches the lehenga and blouse, completing the ensemble with finesse.

Free Men's Kurta Bottom Set:

 • Fabric: High-quality Rayon kurta with intricate thread work in contrasting Black and Rama hues.

 • Design: Features heavy embroidery sequence and thread work for a striking appeal.

 • Size: Available in M (38/42) and XL (42/46) with additional loosening for comfort. 

 • Length: Kurta - 40 inches, Bottom - 38 inches.

 • Sleeve Length: M - 23.5 inches, XL - 25.5 inches.

 • Color: Kurta in Black and Rama, Bottom in White, providing a stylish contrast.

 • Weight: Lightweight at 600 grams, ensuring ease of wear.

Indulge in luxury and style with our Rama Western Flower Lehenga Choli Set, a perfect blend of tradition and modernity. Make heads turn and leave a lasting impression with this exquisite ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ