ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Regal Wine Embroidered Lehenga Choli Set: Luxe Georgette Ensemble"

"Regal Wine Embroidered Lehenga Choli Set: Luxe Georgette Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 8,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 24,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 8,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)
Color

🍷 Elegant Wine Designer Lehenga Choli Set (Full Stitched) 🪷

✨ Stunningly crafted, this full-stitched Lehenga Choli set embodies grace and sophistication, perfect for those special occasions.

👗 Lehenga: 

 • Fabric: High-quality Heavy Georgette (60 gm) ensures a luxurious feel.

 • Inner: Crafted with Crape and Canvas Belt, supported by Can-Can Net for added flair.

 • Color: Rich Wine hue exudes opulence.

 • Work: Intricate Heavy Embroidery Zari, Sequins, and Coding Lace for a touch of glamour.

 • Length: 43" for an elegant silhouette.

 • Size: XL (42") with adjustable waist up to 42" for a comfortable fit.

 • Flair: Impressive 4.5MTR adds movement and grace.

👚 Blouse:

 • Fabric: Luxurious Heavy Georgette with padding for structure and comfort.

 • Inner: Lined with soft Cotton for breathability.

 • Size: Available in S (bust 36 inch) and L (bust 40 inch) with extra margin for a tailored fit.

 • Blouse Length: 14.5” for a flattering look.

 • Work: Heavy Embroidery Thread, Sequins, and Coding Lace add intricate detailing.

 • Blouse Color: Harmonizing Wine shade complements the ensemble.

🧣 Dupatta:

 • Fabric: Lightweight Georgette (2.25 MTR) drapes gracefully.

 • Work: Detailed Heavy Embroidery Zari, Sequins, and Coding Lace enhance the allure.

 • Color: Matching Wine hue for a coordinated look.

💫 Weight: 1.450 KG - Light enough for comfortable wear yet substantial enough for a luxurious feel.

Indulge in the timeless elegance of this Wine Designer Lehenga Choli Set, a masterpiece that will make you the epitome of grace and charm. Add it to your wardrobe and make every occasion unforgettable! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ