ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Regal Splendor: Thread Embroidered Japan Jastin Lehenga Choli Set with Soft Net Dupatta - Semi-Stitched Ethnic Ensemble"

"Regal Splendor: Thread Embroidered Japan Jastin Lehenga Choli Set with Soft Net Dupatta - Semi-Stitched Ethnic Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Semi-Stitched)
Choli Size (Unstitched)

💃 Elegant Lehenga Choli Set 💃

Indulge in the epitome of grace and allure with our stunning Lehenga Choli ensemble, crafted to perfection with meticulous attention to detail.

👗 Lehenga Details:

 • Fabric: Luxurious Japan Jastin

 • Exquisite Work: Intricate thread embroidery adorned with Sequins

 • Size: Semi-Stitched, Fits up to 44-inch waist size

 • Inner Lining: Silky Microfiber for utmost comfort

 • Flair: Magnificent 3-meter canvas pata with cancan for enchanting twirls

👘 Choli Details:

 • Fabric: High-grade Japan Satin for a luxurious feel

 • Inner Lining: Microfiber for a smooth fit

 • Embroidery: Delicate threadwork embellished with Sequins

 • Adjustable Size: Stitchable to fit up to 42-inch bust size (unstitched)

🧣 Dupatta Details:

 • Fabric: Soft Net for a graceful drape 

 • Exquisite Embellishment: Elegant threadwork with Sequins, complemented by a lace border on all four sides

 • Size: Generous 2.20 meters for versatile styling options

Additional Features:

 • Weight: A comfortable 1.3 kg, ensuring ease of movement

 • Craftsmanship: Expertly crafted for impeccable detailing and lasting quality 

 • Versatile Style: Perfect for weddings, festivities, and special occasions

 • Semi-Stitched Design: Allows for easy customization to your unique measurements

Elevate your ethnic wardrobe with this enchanting ensemble, designed to make you feel like royalty wherever you go. Add a touch of tradition with a contemporary twist to your style repertoire. Shop now and exude timeless elegance with every step!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ