ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Regal Elegance: Embroidered Anarkali Gown Suit Set with Sequin Accents"

"Regal Elegance: Embroidered Anarkali Gown Suit Set with Sequin Accents"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

Introducing Our Latest One Anarkali Gown Suit

Elevate your wardrobe with our exquisite Designer Anarkali Gown Suit, crafted in a captivating fancy style that exudes elegance and grace.

👗 Anarkali Gown Fabric: Luxurious Heavy Faux Georgette adorned with intricate 5mm sequence and embroidery work, boasting full sleeves for a regal touch.

🌟 Anarkali Gown Flair: Featuring a majestic 3-meter flair, ensuring a mesmerizing silhouette with every step you take.

👌 Anarkali Gown Inner: Lined with Micro Cotton for ultimate comfort and a flawless fit, ensuring you feel as good as you look. 

📏 Anarkali Gown Length: Falls gracefully at 51-52 inches, offering a statement-making length that commands attention.

👖 Pant Fabric: Crafted from high-quality Cotton material, with a length of 38-40 inches for a perfect pairing with your Anarkali ensemble.

🧣 Dupatta Fabric: Sumptuous Heavy Faux Georgette embellished with 5mm sequence and embroidery work, measuring 2.30 meters for a lavish drape.

👗 Anarkali Gown Size: Available in M(38), L(40), XL(42), XXL(44) sizes, fully stitched with cups for added convenience and support.

⚖️ Weight: Light and manageable at 1 Kg, ensuring effortless wear without sacrificing style.

Indulge in timeless sophistication with our New One Anarkali Gown Suit, designed to make you feel like royalty on any occasion. Add it to your collection today and let your style shine!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ