ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Regal Charm: Zig Zag Print & Foil Work Lehenga Choli Ensemble with Princess Work Blouse and Zari Weaved Dupatta"

"Regal Charm: Zig Zag Print & Foil Work Lehenga Choli Ensemble with Princess Work Blouse and Zari Weaved Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 14,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully stitched)
Select Color

Elevate your wedding season style with our exquisite Lehenga Choli, a perfect blend of modern aesthetics and traditional charm. This ensemble is meticulously crafted to make you stand out on your special day.

Lehenga (Stitched):

 • Fabric: Luxurious Cotton for comfort and elegance

 • Work: Stunning Zig Zag Print & Foil Work for a contemporary touch

 • Waist: Supportive up to 44 inches with a secure drawstring and zip closure

 • Stitching: Expertly stitched with CanCan, Canvas, and Full Inner lining for a graceful fall

 • Length: 42 inches, ensuring a regal look

 • Flair: Impressive 4-meter flair for a majestic appearance

 • Inner: Lined with Micro Cotton for added comfort

Blouse (Stitched):

 • Fabric: High-quality Cotton for a sophisticated appeal

 • Work: Princess Work with Print & Foil Work, blending tradition with modernity

 • Size: Ready to wear 38-inch bust size, with an extra margin to adjust up to 44 inches

 • Length: 15 inches, striking the perfect balance between style and modesty

 • Sleeve Length: 11 inches for an elegant look

Dupatta:

 • Fabric: Pure Chanderi for a touch of sheer luxury

 • Work: Zari Weaving with Fancy Lace Border, adding a hint of opulence

 • Length: 2.2 meters, draping you in sheer grace

Package Includes:

 • Lehenga, Blouse, Dupatta

 • Drawstring with Zip for added convenience

Weight: A mere 1.200 KG, ensuring a comfortable yet regal wear.

Step into the spotlight with this enchanting Lehenga Choli ensemble, designed to make you feel like a queen on your special day. Order now and embrace the perfect blend of tradition and contemporary style!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ