ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

"Rani Pink Georgette Silk Lehenga Saree with Ruffle Detailing and Sequin Embroidered Blouse - Ethnic Elegance Redefined"

"Rani Pink Georgette Silk Lehenga Saree with Ruffle Detailing and Sequin Embroidered Blouse - Ethnic Elegance Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Saree Size (Fully Stitched
Blouse Size (Unstitched)
Color

💖 Elevate your ethnic elegance with our stunning Rani Pink Lehenga Saree in Ruffle Style! 💖

👗 Lehenga Saree: Crafted from luxurious Georgette Silk, this ensemble boasts a mesmerizing amalgamation of amazing printed work adorned with graceful ruffle layers. The inner layer features Silk CAN-CAN and Canvass for that perfect flare. It comes fully stitched, fitting up to a 42-inch waist size, with an elastic closure for added comfort and convenience. 

👚 Blouse Fabric: The accompanying blouse is fashioned from Georgette Silk, intricately embellished with front and back embroidery, accentuated by exquisite sequin work. The inner lining ensures a soft and comfortable feel against your skin. It comes with 1 meter of unstitched fabric, offering customization to your unique measurements. 

🎀 Belt: Complete your look with the Georgette Fabric belt, adorned with enchanting embroidery and sequin detailing, adding a touch of regal charm to your ensemble.

Weight: This enchanting ensemble weighs just 1 KG, ensuring effortless grace and comfort as you dazzle at any occasion.

Indulge in the allure of timeless elegance with our Rani Pink Lehenga Saree, meticulously designed to accentuate your beauty and grace. Shop now and make a statement wherever you go! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ