ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Rani Pink Bandhani Printed Georgette Gown with Digital Print & Zari Embroidery

"Rani Pink Bandhani Printed Georgette Gown with Digital Print & Zari Embroidery

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

🌟 Step into elegance with our Designer Rani Pink Bandhani Printed Gown, exquisitely crafted to captivate attention at every turn.

✨ Gown Fabric: Luxurious Georgette for a graceful drape.

✨ Gown Inner: Lined with Heavy Crape for added comfort and structure.

✨ Gown Color: Radiant Rani Pink to infuse vibrance into your ensemble.

✨ Gown Flair: Impressive 3.75 meters for a mesmerizing silhouette.

✨ Gown Sizes: Available in M (38") with margin and XL (42") with margin for the perfect fit.  

✨ Gown Length: Elegant length of 56 inches for a regal presence.

✨ Sleeve Length: Graceful 22 inches for a touch of sophistication.

✨ Gown Work: Intricate Heavy Digital Print combined with exquisite Embroidery Zari work for a lavish finish.

✨ Dupatta Fabric: Complemented with Georgette for a seamless ensemble.

✨ Dupatta Work: Enhanced with Ready Lace for a touch of timeless beauty.

✨ Dupatta Size: Generous 2.25 meters to complete your look with finesse.

✨ Weight: Lightweight at 600 grams for effortless wear.

Indulge in the allure of this gown, meticulously designed to elevate your style quotient.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ