ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Radiant Rose Georgette Gown Set: Digital Print with Mirror Lace & Micro Cotton Pant - Sizes M to XXL"

"Radiant Rose Georgette Gown Set: Digital Print with Mirror Lace & Micro Cotton Pant - Sizes M to XXL"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

Introducing our exquisite new ensemble, the Beautiful Padding Colour Printed Gown with Dupatta and Pant, crafted to perfection for those who appreciate elegance and style.

👚 Gown 👚

 • Fabric: Crafted from luxurious faux georgette for a graceful drape.

 • Work: Adorned with a rich digital print intricately embellished with diamond and embroidery lace, adding a touch of opulence.

 • Inner: Lined with soft micro cotton for comfort and ease of wear.

👗 Size Options: 

 • M (38)

 • L (40)

 • XL (42)

 • XXL (44)

👚 Dupatta 👚

 • Fabric: Made from high-quality faux georgette.

 • Work: Enhanced with mirror lace and rich digital print, elevating its allure.

 • Length: Generously sized at 2.20 meters for versatile styling options.

👚 Pant 👚

 • Fabric: Constructed with durable micro cotton for a snug fit.

 • Stitch: Fully stitched and designed to fit up to a 44-inch waist size, featuring an elastic closure for convenience.

Quality Assurance: We take pride in offering only the finest quality products that are meticulously crafted to exceed your expectations.

🌟 Note: Please be aware that slight variations in color may occur due to differences in screen resolution.

Indulge in sophistication and charm with our latest ensemble, designed to make you stand out on any occasion.
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ