ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Radiant Georgette Silk Ready To Wear Saree - Vibrant Multi-Color Design with Shining Blue Blouse

"Radiant Georgette Silk Ready To Wear Saree - Vibrant Multi-Color Design with Shining Blue Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Experience Effortless Elegance with our Ready To Wear Georgette Silk Saree

Elevate your style effortlessly with our Ready To Wear saree, crafted from pure soft Georgette silk. This exquisite piece features a beautiful pedding multi-color design, creating a stunning pattern that runs seamlessly across the entire length of the saree.

Key Features:

  • Fabric: Pure soft Georgette silk for a luxurious feel and graceful drape

  • Pattern: Intricate pedding multi-color design for a vibrant and captivating look

  • Color Combination: Alluring combination of colors throughout the body for a harmonious blend

  • Blouse: Unstitched blouse piece in a beautiful dark sky blue shade with a captivating shine

Specifications:

  • Saree Length: 5.5 meters, providing ample fabric for a graceful drape

  • Blouse Piece: 0.80 meters, unstitched for customization according to your style

Why Choose Our Ready To Wear Saree?

  1. Effortless Elegance: Achieve a sophisticated look without the hassle of draping with our Ready To Wear saree.

  2. Luxurious Fabric: Pure Georgette silk ensures comfort and a touch of opulence.

  3. Versatile Design: The multi-color pattern adds versatility, suitable for various occasions.

  4. Customizable Blouse: The dark sky blue blouse piece allows you to personalize your ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ