ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

"Purple Elegance Ensemble: Dreamer Women's Full Stitched Lehenga Choli with Heavy Embroidery and Mirror Work (With Free Men's Kurta Bottom Set)

"Purple Elegance Ensemble: Dreamer Women's Full Stitched Lehenga Choli with Heavy Embroidery and Mirror Work (With Free Men's Kurta Bottom Set)

નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 24,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 9,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Women's Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Women's Blouse (Choli Size)- (Fully Stitched)
Select Men's Kurta Size

Introducing Dreamer Women's Lehenga Choli - a perfect ensemble for the fashion-forward woman who appreciates exquisite craftsmanship. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning Full Stitched Lehenga Choli set with Men's Kurta Bottom Set Comes Free, meticulously designed to make you stand out at any occasion.

Lehenga Details:

 • Fabric: Crafted with Heavy Satin for a luxurious feel

 • Inner: Crape + Can-Can Net for a voluminous look

 • Color: Elegant Purple

 • Work: Intricate Heavy Embroidery Sequence + Zari detailing

 • Length: 42" for a graceful appearance

 • Size: Available in 40" with a Side Imported Zipper for easy wear

 • Flair: 4.5 Meters for a captivating twirl

Blouse Features:

 • Fabric: Premium Heavy Satin with Padded interior for comfort

 • Inner: Cotton lining

 • Sizes: S (Bust-36) & L (Bust-40) with Extra Margin for a perfect fit

 • Blouse Length: 15" for a chic look

 • Work: Original Mirror + Sequence Work + Zari with a Dori on the back

 • Color: Coordinated Purple

Dupatta Highlights:

 • Fabric: Luxurious Heavy Georgette (2.25 Meters)

 • Work: Heavy Embroidery Sequence + Coding Lace + Digital Print

 • Color: Matching Purple

 • Belt: Adorned with Real Mirror Work Lace + Dori

 • Weight: A graceful 1.470 Gm

Men's Kurta Bottom Set:(Comes in Free With Lehenga Choli)

 • Fabric: Heavy Satin for a rich feel

 • Inner: Comfortable Cotton lining

 • Color: Lavender

 • Work: Heavy Embroidery Sequence Zari for an exquisite touch

 • Sizes: Available in M and XL with Extra Loosing for flexibility

 • Length: 39" for a fashionable appearance

 • Sleeve Length: 25" for added style

 • Weight: A manageable 520 Gm

Make a statement with Dreamer Women's Lehenga Choli, a blend of tradition and contemporary fashion. For inquiries and purchases, contact us at 7016491951. Experience the allure of timeless elegance!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ