ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 24

akr94glamour.com

"Printed Giraffe Splendor: Free Size Lehenga Set with Rich Digital Print & Embroidered Blouse"

"Printed Giraffe Splendor: Free Size Lehenga Set with Rich Digital Print & Embroidered Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Fully stitched)

Introducing our exquisite New Printed Giraffe Free Size Lehenga Set, complete with a Stitched Blouse and Dupatta, perfect for those special occasions. Here's why you'll love it: 

  • Rich Digital Print & Embroidery Lace: The blouse is crafted from heavy Vichitra fabric adorned with a stunning digital print complemented by intricate embroidery lace, adding a touch of elegance to your ensemble.

  • Comfortable Inner Lining: The blouse features a soft Micro Cotton inner lining, ensuring maximum comfort even during long events. 

  • Flexible Sizing: Available in two sizes - Medium to Large and Extra Large to XXL, our fully stitched blouse offers a versatile fit for different body types. 

  • Luxurious Lehenga: Made from heavy Vichitra Silk with a rich digital print, the lehenga boasts a captivating flair of 4 meters, providing graceful movement with every step.

  • Flattering Fit: Designed to fit up to a 44-inch waist size, the fully stitched lehenga offers a flattering silhouette, enhancing your natural curves beautifully.

  • Elegant Dupatta: Complete your look with the matching dupatta crafted from heavy Vichitra silk, featuring the same exquisite digital print for a cohesive ensemble.

  • Generous Length: The dupatta measures 2.25 meters, allowing for versatile draping styles to suit your preference.

Elevate your ethnic wardrobe with this symbolic beauty that seamlessly blends traditional craftsmanship with contemporary design, making it a standout piece for any occasion.  

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ