ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Pink Perfection: Embroidered Lehenga Choli Ensemble"

"Pink Perfection: Embroidered Lehenga Choli Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched(

💃 PINK COLORED PARTYWEAR EMBROIDERED WORK LEHENGA CHOLI💃🏾

🌟 Lehenga Detail 🌟

 • Fabric: Premium quality net material exuding elegance.

 • Flair: Impressive 2.8 meters for a graceful twirl.

 • Work: Intricate heavy embroidery with multi-coding for a luxurious appeal.

 • Inner: Lined with heavy Malay silk for comfort and opulence.

 • Semi-Stitched: Tailored to perfection, offering flexibility in sizing up to 42 inches.

 • Length: A flattering length of 43 inches, ensuring sophistication.

🥻 Choli Detail 🥻

 • Fabric: Crafted from high-grade Malay silk, promising durability and sheen. 

 • Work: Embellished with delicate embroidery and coding, adding richness to the attire. 

 • Un-Stitched Fabric: Provided 0.80 meters of unstitched fabric for customization.

 • Stitchable: Accommodates up to 44” bust size, ensuring a flattering fit for various body types.

🌺 Dupatta Detail 🌺

 • Fabric: Luxurious net dupatta measuring 2.20 meters, adding a layer of finesse.

 • Work: Adorned with elegant moti and exquisite embroidery, featuring intricate cut work for a touch of sophistication.

Elevate your style quotient with this enchanting pink lehenga choli ensemble, perfect for glamorous parties and special occasions. Flaunt your fashion sense with confidence and grace!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ