ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

"Paithani Patola Perfection: Vibrant Dola Silk Lehenga Ensemble"

"Paithani Patola Perfection: Vibrant Dola Silk Lehenga Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size (Unstitched)

🌸 Embrace Indian cultural beauty with our exquisite Dola Silk lehenga ensemble, a fusion of Patola and Paithani prints that exude perfection.

 • Lehenga Fabric: Luxurious Dola Silk adorned with intricate Patola and Paithani print, accentuated with foil work.

 • Waist: Free size, accommodating up to 42 inches with a drawstring closure featuring handcrafted tassels and a zip for convenience.

 • Stitching: Expertly stitched with canvas and attached with Can Can for added flare and structure.

 • Length: Lehenga gracefully falls at 41 inches with a generous 4-meter flair, ensuring a dreamy silhouette.

 • Inner: Lined with soft Micro Cotton for comfort throughout the day.

🌸 Blouse (Unstitched):

 • Fabric: Dola Silk, echoing the richness of the ensemble.

 • Work: Intricate Patola print with stunning foil detailing.

 • Length: 1 meter, offering ample fabric for personalized tailoring.

🌸 Dupatta:

 • Fabric: Dola Silk, matching the elegance of the lehenga and blouse.

 • Work: Delicately adorned with prints and Gotta Patti lace border, enhanced with foil work and tassels for a mesmerizing finish.

 • Length: 2.4 meters, allowing for versatile draping styles. 

🌸 Package Contains

 • Lehenga, Blouse, Dupatta, Drawstring with Zip, Tassels.

 • Complete your ensemble effortlessly with all essential components included.

🌸 Weight: 1.200 kg, ensuring easy handling and comfortable wear. Experience the epitome of Indian craftsmanship and tradition with this captivating creation.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ