ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Original Japan Satin Saree with Digital Floral Print - Elegant Black and White Striped Pattern - 6.30m Length with Matching Blouse - Devsena Satin Luxury"

"Original Japan Satin Saree with Digital Floral Print - Elegant Black and White Striped Pattern - 6.30m Length with Matching Blouse - Devsena Satin Luxury"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🍁 Elevate Your Style with Original Japan Satin Saree 🍁

Fabric: Experience luxury with the premium feel of Original Japan Satin (Devsena satin)
Design: Digital Print featuring a chic Black and White Striped pattern adorned with delicate Flower Prints

Length: Generous 6.30 meters for a graceful drape, comes with a matching digital blouse
Note: Continuous length saree, seamlessly blending elegance and comfort

🍁 Key Features:

  • Immerse in the smooth texture of Devsena Satin

  • Vibrant Digital Print for a contemporary yet timeless look

  • Versatile Black and White Striped pattern with Floral detailing

  • Saree and Blouse combo for a complete ensemble

  • Perfect for special occasions, celebrations, and festivities

🌟 Why Choose Our Japan Satin Saree? Indulge in the finest quality Japan Satin, meticulously crafted for a sophisticated and stylish appearance. The Digital Print adds a modern touch to the classic charm of the Black and White Striped pattern, making it a versatile choice for various occasions.

🎁 Package Includes:

  • 1 x Original Japan Satin Saree (6.30 meters)

  • 1 x Matching Digital Blouse Piece

🌈 Express Your Elegance - Order Now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ