ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 19

akr94glamour.com

"Opulent Jacquard Lahenga Choli Set & Embroidered Men's Kurta Bottom Ensemble"

"Opulent Jacquard Lahenga Choli Set & Embroidered Men's Kurta Bottom Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 23,449.00 વેચાણ કિંમત Rs. 11,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Lehenga/Choli Size(Full Stitched)
Select Men's Kurta Size(Free Gift)-Fully Stitched

Introducing our exquisite Lahenga Choli Set with Men's Kurta Bottom Set, meticulously crafted to elevate your style quotient:

 • Lahenga (Full Stitched):

  • Luxurious Heavy Jacquard Fabric for an opulent feel.

  • Inner lining made of Crape and Can-Can Net for comfort and grace.

  • Elegant Off-White color exuding sophistication.

  • Intricate work of Heavy Embroidery Sequence, Thread, Zari, and Ready Lace for a stunning appeal.

  • Length: 42 inches, providing a graceful drape.

  • Size: 40 inches with a 5-meter flair for a regal look.

  • Convenient side zipper for ease of wear.

 • Blouse (Full Stitched):

  • Crafted from Heavy Satin Silk with padded comfort for a luxurious feel.

  • Inner lining made of Cotton for breathability.

  • Available in sizes S (Bust 36 inches) and L (Bust 40 inches) with extra margin for a perfect fit.

  • Length: 15 inches, designed to complement the Lahenga.

  • Stunning Pink with Purple color adorned with Original Mirror work, Heavy Embroidery Sequence, Thread, and Zari.

  • Backside adorned with Dori opening with hooks for added charm.

 • Dupatta: 

  • Made from Heavy Georgette fabric, providing elegance and grace.

  • Intricate Heavy Embroidery Sequence, Coding Lace, and Digital Print for a mesmerizing look.

  • Beautiful Pink color adding a touch of vibrancy.

  • Length: 2.25 meters, offering versatile styling options.

 • Kali Belt:

  • Fashioned from Heavy Jacquard Print Kali with inner Cotton lining for comfort.

  • Embellished with Heavy Embroidery Sequence, Coding Lace, and Digital Print for a unique appeal.

 • Men's Kurta Bottom Set:

  • Crafted from Heavy Chennai Silk, ensuring durability and elegance.

  • Available in sizes M and XL with extra room for ease of movement.

  • Length: 39 inches, exuding traditional charm.

  • Sleeve Length: 25 inches, adding sophistication.

  • Adorned with Heavy Embroidery Sequence for a regal touch.

  • Weight: 500 grams, providing a comfortable wearing experience.

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite ensemble that seamlessly blends tradition with contemporary allure.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ