ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Navy Blue Cinderella Sequence Embroidered Lehenga Set with Men's Kurta - Complete Wedding Ensemble"

"Navy Blue Cinderella Sequence Embroidered Lehenga Set with Men's Kurta - Complete Wedding Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 10,499.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 10,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)
Select Men's kurta Size (Fully Stitched)-Free Gift

Introducing our exquisite Cinderella Sequence Lehenga Set, a mesmerizing ensemble that exudes elegance and grace:

👗 Lahenga:

 • Fabric: Luxurious Heavy Georgette

 • Inner: Soft Crape + Can-Can Net for a voluminous look

 • Color: Rich Dark Navy Blue

 • Embellishment: Intricate Embroidery Sequences

 • Length: 43 inches

 • Size: Fits perfectly up to 40 inches with a side zipper for easy wear

 • Flair: Impressive 6.5 meters for a majestic twirl

👗 Blouse:

 • Fabric: High-quality Georgette with padding for comfort

 • Inner: Cotton lining for breathability

 • Size Options: S (bust 36 inches) & L (bust 40 inches) with added margin for a tailored fit

 • Length: 15 inches

 • Embellishment: Elaborate Embroidery Sequences with delicate Real Moti Handwork

 • Closure: Back opening with hooks for a seamless finish

 • Color: Matching Navy Blue for a cohesive look

👗 Dupatta:

 • Fabric: Jimmi Chu with wire stitching for a stylish drape

 • Color: Complementary Navy Blue to complete the ensemble

 • Weight: Feather-light at 1.5 Kg for effortless carrying

👗 Men's Kurta Bottom Set (Free Gift):

 • Fabric: Sumptuous Heavy Rayon for comfort and style

 • Size Options: Available in M and XL with extra room for a comfortable fit

 • Length: 39 inches

 • Sleeve Length: 25 inch

 • Embellishment: Detailed Embroidery Sequences for added flair

 • Weight: Lightweight at 500 Gm for easy movement

Elevate your wardrobe with this enchanting ensemble, perfect for weddings, parties, or any special occasion. Flaunt your timeless elegance with our Cinderella Sequence Lehenga Set!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ