ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Women's Maslin Cotton Party Wear Kurti Suit Set with Chiffon Dupatta - Black Elegance"

"Women's Maslin Cotton Party Wear Kurti Suit Set with Chiffon Dupatta - Black Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

Introducing our exquisite Black Color Kurti Suit Set, meticulously crafted to elevate your party wear ensemble. This stunning outfit is meticulously tailored from high-quality Maslin cotton fabric, adorned with intricate mirror work, ensuring both style and comfort for your special occasions.

🧶 Fabric: Luxurious Muslin Cotton  
👗 Inner Fabric: Soft Butter Crepe
📏 Length: Elegant 48 inches
🧶 Type: Expertly Full Stitched

Complete with a graceful Black Color Digital Print chiffon Dupatta, measuring 2.3 meters, this ensemble adds a touch of sophistication to your look. The pure Muslin Fabric Bottom (Pant) complements the ensemble perfectly, ensuring a cohesive and elegant appearance.

📐 Sizes Available: M-38, L-40, XL-42, XXL-44
⚖️ Weight: Approximately 0.500KG 

Embrace elegance and grace with our Black Color Kurti Suit Set. Perfect for any occasion, this ensemble seamlessly combines style, comfort, and sophistication. Upgrade your wardrobe today and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ