ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Maroon Majesty: Embroidered Zari Sequins Gown with Designer Dupatta"

"Maroon Majesty: Embroidered Zari Sequins Gown with Designer Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 12,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌟 Elevate your elegance with our exquisite Premium Designer Readymade Gown Collection! 💃🏽 

👗 GOWN:

  • Luxurious Faux Blooming fabric adorned with intricate Embroidery Zari Sequins-work for a timeless appeal.

  • Available in sizes M (38''), L (40''), XL (42''), XXL (44'') to perfectly fit your silhouette.

  • Length of 56 inches with a flattering 3.5-meter flair, ensuring graceful movement.

  • Crafted with a comfortable full Cotton lining from top to bottom for a seamless wear experience.

  • Features Full Sleeves and a chic V Neck design for a sophisticated touch.

🧣 DUPATTA:

  • Complementing the gown is a stunning Dupatta crafted from Faux Blooming fabric with Sequins Embroidered work and a designer lace border.

  • Length of 2.25 meters to add an extra layer of elegance to your ensemble.

🎁 PACKAGE CONTENTS:

  • Each set includes 1 Gown and 1 Dupatta, meticulously crafted to perfection.

🎨 COLOR: 

  • Radiate charm in our striking Maroon hue, perfect for any special occasion.

⚖️ WEIGHT:

  • Lightweight at 1.200 KG, ensuring comfort without compromising on style.

Indulge in the epitome of sophistication and charm with our Embroidered Work Gown from our Desirable Designer Collection. Embrace the allure of #GownLove and #DesignerCollection, perfect for #GownLovers and #KurtisOfInstagram enthusiasts alike. Elevate your style quotient with our stunning selection of kurtis and gowns, exclusively available at #SDCKurti. Experience the essence of elegance with #KAGowns and #GeorgetteGown.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ