ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Luxury Elegance: Thread & Sequins Embroidered Designer Gown with Russian Silk Dupatta"

"Luxury Elegance: Thread & Sequins Embroidered Designer Gown with Russian Silk Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,199.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Gown Size

Introducing our Premium Designer Readymade Gown Collection, a luxurious ensemble perfect for the modern woman who deserves nothing but the best. Our Designer Gown is crafted with meticulous attention to detail, featuring high-quality Thread & Sequins Embroidery on sumptuous Faux Georgette fabric.

Specifications:

 • Fabric & Work: Faux Georgette with Thread & Sequins Embroidery.

 • Sizes Available: M(38''), L(40''), XL(42''), XXL(44'')

 • Length: 56 INCH

 • Flair: 3.5 MTR

 • Lining: Cotton (Full Inner Top To Bottom)

 • Sleeves: Full Sleeves

 • Neck Type: Fancy V Neck

Dupatta Details:

 • Fabric: Russian silk with Embroidered Cut-Work

 • Length: 2.3 MTR

Package Contains:

 • Gown - 1

 • Dupatta - 1

Weight: 1 KG

Key Features:

 • Exquisite Thread & Sequins Embroidery for a luxurious touch.

 • Made from premium Faux Georgette fabric for a sophisticated look.

 • Full-length gown with a stylish flair of 3.5 meters.

 • Comfortable full sleeves and a fancy V-neck design.

 • Dupatta crafted from Russian silk with intricate Embroidered Cut-Work.

 • Complete package with gown and matching dupatta.

Perfect for:

 • Special occasions

 • Parties and events

 • Festive celebrations

 • Evening gatherings

Why Choose Our Designer Gown:

 • Unmatched quality and craftsmanship.

 • Elegant and timeless design.

 • Comfortable fit in various sizes.

 • Versatile for different occasions.

 • Premium materials for a luxurious feel.

Embrace the allure of our Embroidered Work Gown, showcasing the epitome of Designer Gown elegance. Elevate your style with this Readymade Gown, a testament to our commitment to providing the finest in designer collections. Shop now and experience the epitome of luxury fashion! 💃👜 #GownWithDupatta #DesignerCollection #GeorgetteGown #FashionStatement

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ