ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Kerala Organza White Saree: Lightweight Elegance with Multicolor Thread Design"

"Kerala Organza White Saree: Lightweight Elegance with Multicolor Thread Design"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Elevate your wardrobe with our exquisite Kerala Organza White Saree, celebrating the timeless tradition of South Indian women. Crafted with care and finesse, this saree is a perfect blend of elegance and tradition. 

🌟 Fabric: Experience the luxurious feel of lightweight organza, ensuring comfort with every drape. The saree features a mesmerizing pattern adorned with multicolored thread designs, exuding charm and grace.

🌟 Embellishments: Complete your look with perfectly matched multicolored patched lace, adding a touch of sophistication to your ensemble.

🌟 Blouse: Accompanying the saree is a beautifully designed premium georgette blouse, intricately embroidered with vibrant threads, perfectly complementing the saree. 

🌟 Specifications: The saree measures 5.5 meters, providing ample fabric for graceful draping. The blouse comes in a 1-meter length, unstitched, allowing for customization according to your preferences.

Indulge in the allure of tradition with our Kerala Organza White Saree, a timeless piece that captures the essence of South Indian heritage. Elevate your style and make a statement wherever you go.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ